Archive for October 30th, 2011

  • Pomaklar en genel tanımıyla, ana gövdesi slav etnik kökenli olan,dilleri  ‘pomakça’ diye adlandırılan ,slav dilinin bir dialektini konuşan,balkanların beş ülkesine(Bulgaristan-Yunanistan-Türkiye-Makedonya-Arnavutluk) yayılmış,çoğunluğu  müslüman olan bir halktır. Pomak halkının ana gövdesini oluşturan […]

    Pomak Halk Gerçekliğine Bakış.

    Pomaklar en genel tanımıyla, ana gövdesi slav etnik kökenli olan,dilleri  ‘pomakça’ diye adlandırılan ,slav dilinin bir dialektini konuşan,balkanların beş ülkesine(Bulgaristan-Yunanistan-Türkiye-Makedonya-Arnavutluk) yayılmış,çoğunluğu  müslüman olan bir halktır. Pomak halkının ana gövdesini oluşturan […]

    Continue Reading...