Pomakça alfabe kitabı yayımlandı / Pomak Alphabet Booklet is published

 

Pomak Enstitüsü Pomakçanın yazı dili haline getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk Pomakça alfabe kitabını yayımladı.


Balkanların altı ülkesinde; Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan Pomak halkının kendi alfabesi olmadığı için yaşadıkları ülkelerin alfabelerini kullanmalarından ötürü değişik ülkelerde yaşayan Pomakların birbirlerini anlamaları gittikçe daha da zorlaşıyor.  Pomakçanın yazı dili olmasını ve gelişmesini sağlamak için 2011 yılında kurulan Pomak Enstitüsü’nün önüne ilk  olarak bir Pomak alfabesi hazırlama görevini koydu ve nihayetinde bu çalışmasının ürününü yazılı hale getirerek yayınladı.


Alfabe kitabı 38 sayfa ve  Latin harfleri temel alınarak hazırlanmış ve 29 harften oluşmaktadır.

EN BÜYÜK POMAK NÜFUSU TÜRKİYE’DE

Alfabenin esas olarak Türkiye’de yaşayan Pomaklara yönelik olarak hazırlandı. En büyük Pomak nüfusunun Türkiye’de yaşamasına rağmen Pomakçanın en fazla yok olmak üzere olduğu ülkenin de Türkiye olduğu gerçeği gözönüne alındı. Türkiye’de kendini Pomak olarak tanımlayan 2 milyonu aşkın insan olmasına rağmen bunların büyük çoğunluğunun Pomak kimliğinin, kimlik olarak ayırdına varamamış olmaları dikkat çekicidir.

Pomaklar etnik olarak Slav ulusu içerisinde yer alan bir halk gurubu olduğu için Pomakçanın Bulgarca, Makadoca ve Sırpçaya da benzemektedir,  fakat buna  rağmen farklı bir dil olduğunu artık herkezin kabul etmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Pomak Enstitüsü olarak günümüzde Türkiye’de Pomakçanın unutulma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyoruz ve bu nedenle de hazırladığımız alfabenin Pomak dili ve edebiyatının gelişmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Pomak Enstitüsü

Not: Kitabın Avrupadan temini için gerekli hesap bilgileri :

Bank Account /Banka hesabı.IBAN 8284-2,4 584 001-4SE04 8000 0828 4200 4584 0014
Bankens BIC SWEDSESS
Account Holders
Hesap Sahibi
IBRAHIM KENAR
Türkiyeden temin etmek için banka hesabına para yatırılmasına gerek yoktur, pomakiskainstitutet@gmail.com adresine isminiz ve açık posta adresinizi yazmanız yeterlidir. Kitap posta ile, kapıda  ödemeli olarak adresinize gönderilecektir.Türkiye için kitabın ederi: En az 15 TL ( En az dememizin amacı,alfabenin daha fazla baskılarının yapılmasına katkı sunmak isteyenlerin ek yardımlarda bulunabileceğini vurgulamak istiyoruz.)
The Pomak Institute has published an Alphabet booklet with the aim of contributing to the efforts of the Pomak language to become a written language.Due to Pomak people, who live in 6 countries in the Balkans, i.e. Bulgaria,  Greece, Turkey, Macedonia, Kosovo and Albania, not having any choice but to use the alphabets of the countries they live in, it is getting increasingly difficult for fellow Pomaks to communicate across borders. The Pomak Institute was established in 2011 with the aim of enabling the verbal Pomak language to also become a written language, which the efforts of the Institute resulted in materializing the task of written Pomak alphabet in a booklet.The alphabet booklet consists of 38 pages and defines the 29 letters of the Pomak language.

THE LARGEST POMAK POPULATION LIVES IN TURKEY
The alphabet booklet has been prepared principally for those Pomaks, who live in Turkey. This decision was based on the fact that although the largest Pomak population existing in Turkey, also they are the fastest disappearing population amongst all Pomak populations across the Balkans. Although there are in excess of 2 million people in Turkey who call themselves as Pomak, most of them are not aware of the cultural identity of being a Pomak.
Due to ethnically belonging to the Slavonic nationality,  the language spoken by Pomak people is similar to Bulgarian, Macodonian and Serbian languages. However, there are distinct elements that also separate the Pomak language from the fellow Slavonic languages.
As the Pomak Institute we would like to urge that the Pomak language is on the verge of being forgotten and lost forever and believe that the alphabet we have prepared will contribute to the development of the Pomak language and literature.
Pomak Institute

N.b.: To obtain the booklet within Europe, Account details are as follows:

Europa : 10 Euro

 

Bank Account / Banka hesabıIBAN 8284-2,4 584 001-4SE04 8000 0828 4200 4584 0014
Bankens BIC SWEDSESS
Account Holders
Hesap Sahibi
IBRAHIM KENAR

 

To obtain the booklet within Turkey, you do not need to transfer money. Just email your name and address to:  pomakiskainstitutet@gmail.com and you will receive your booklet as payment on delivery basis.