Zorunlu Açıklama…

Değerli Pomaklar ve Pomak dostları.

Bir süredir kimi basın kuruluşlarında Enstitümüzün isminin geçtiği fakat bizimle ilgisi olmayan haberler yer almaktadır.(http://ajansbg.blogspot.com/2013/10/pomak-enstitusu-baskan-ile-nikolay.html)
Bulgaristan Smolyan şehrinde kurulu bulunan “Avrupa Enstitüsü(Europiska Institut)” kendisi gerçek  ismi kullanmıyarak “Pomak Enstitüsü” ismi kullanma yoluna gitmekte ve bu bir takım karışıklıklara sebebiyet vermektedir.

Bilindiği üzere şu anda Pomak kurumları içerisinde ismi “POMAK ENSTİTÜSÜ(Pomakiska Institutet)” olan tek bir kurum vardır oda İsveçte yasal faaliyetlerde bulunmaktadır ve resmi olarakta Enstitünün Başkanlık görevini İbrahim Kenar yürütmektedir.

Dolayısıyla Bulgaristanda bir takım tv. lere çıkıp Enstitümüzün hiçte savunmadığı ve savunamıyacağı görüşleri ortaya atan şahsın bizimle bir bahlantısı yoktur.

Bir takım haber sitelerinde “Pomak Enstitüsü başkanı şunu dedi ” gibi haberler yer almakta ve bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Tekrar etmekte fayda var,bu tarz haberlerde ismi geçen kişinin Pomak Enstitüsü ile hiçbir bağlantısı yoktur . Bulgaristanda Pomak Enstitüsü olduğunu söylenen kurum “AVRUPA ENSTİTÜSÜ – Europiska Institüt” tür. Bu Enstitünün Pomak kökenli kurucuları olmuş olsa da, Pomaklarla yönelik çalışma yürütüyor olsa da, bu çalışmalar onu Pomak Enstitüsü yapmaz. Zira dünyada epey bir sayıda Pomaklara yönelik araştırma yapan kurum kuruluş mevcuttur ve bunların hiçbirisine nasılki Pomak kurumu diyemiyeceğimiz gibi bu Enstitüye de “Pomak Enstitüsü” diyemeyiz.

Tabiki Bulgaristanda da bir Enstitünün kurulmasını istiyoruz ve destekliyoruz. Bulgaristanın POMAK ismini kabul etmeme tavrında ısrarını kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz ve inanıyoruzki bu yasakları delecek ve isminde açık seçik Pomak ismi geçen kurumları yakında ortaya çıkacaktır. Buradaki kurumlarda da doğal olarak “Bulgaristan Pomak Enstitüsü” ismi kullanılır ve öyle isimlendirilir, Bunun haricindeki isimlendirmeler ciddi karışıklıklar yaratır, kimin ne yaptığı,kimin hangi kurumda çalıştığı, hangi kurumun neyi savunduğu karışmış , karıştırılmış olur.

Belkide bu bilinçli bir şekilde karışıklık yaratmak amacıyla ortaya çıkartılmış suni adlandırmalarda olması mümkündür, bu davranışlar hatalıdır, yanlıştır ve kasıtlıdır.

Bu tür sorunların en kısa sürede aşılacağına olan inancımızla tüm Pomak halkının ve Pomak dostlarının ayrıca Kurban bayramını kutluyoruz.

Saygılarımızla.

Pomak Enstitüsü Yönetim Kurulu

İsveç-Stockholm /2013/10/13